Sara Radich
+45 26 14 87 39
Magdalenevej 8
3000 Helsingør
Skills

 

 

Stifter af Solution Partners
CEO
2019
Personaleleder
Margueritten01.05. 2017- 1.12.18

Personaleleder, døgninstitution for børn og unge med udviklingshæmning. Margueritten, Region Hovedstaden.  www.3kløveren.dk
Funktioner i stillingen: Personaleansvar. Rekruttering. Daglig ledelse. Arbejdstidsplanlægning samt løntastning. Intern supervision og personaleudvikling.
Medudvalg. Økonomi udvalg.
Ansatte: 55.

Faglig leder
Sokon2014 – 2016

Om virksomheden: Socialfaglig, privatejet virksomhed. /”Anden aktør”.
Målgruppe: Børn, unge og familier med brug for særlig støtte via sociale foranstaltninger.
Funktioner i stillingen: Personalefaglig ledelse, rekruttering og udvikling i Sokon. Ledelse af udviklingsmøder med tværfagligt personale med og omkring familiearbejdet. Samtaler og familiebehandlinger i forløb med særligt komplicerede udfordringer. Intern supervision og efterbestilling med kunder og samarbejdspartnere. Kvalitetsansvarlig for alt skriftlig socialfaglig dokumentation i alle sagsforløb. Koordinering og planlægning af medarbejderenes indsats i familierne.
Ansatte: Fem faguddannede fastansatte i huset. Ca. 10 fuldtidsbeskæftigede konsulenter. Ca. 25 konsulenter, deltid. 15 konsulenter tilknyttet på under 10 timer pr. uge.

Afdelingsleder
Ungeteamet Chaplin, Helsingør2011-2014

Om virksomheden: Socialfagligt projekt som selvstændig afdeling i den socialfaglige virksomhed ”Chaplin”.
Målgruppe: Udsatte unge og deres familier.
Opgaver: Foranstaltningstilbud til kommunerne i privat regi.
Varetagelse af opgaver ift. kontaktpersoner, mentor og familiebehandling.
Funktioner i stillingen: Opbyggede afdelingen fra start. Udarbejdede strategi, virksomhedsbeskrivelse og daglig struktur af organisationen.
Udarbejdede metoder for den faglige struktur.
Varetog den daglige håndtering og ledelse af teamet.
Bogførte afdelingens økonomi og arbejdstid i MS Excel.
Rekruttering, personaleplanlægning og personaleadministrative opgaver.
Faglig sparring, vejledning og oplæring af personalet.
Ansatte: Tre faguddannede fastansatte, to faguddannede konsulenter og tre vikarer.

Underviser i yoga
Gentofte Ungdomsskole.2011

Funktioner i stillingen: Planlagde og afviklede skolens undervisning i yoga for hold.

Udegående medarbejder
Gentofte kommune2001-2010

Funktioner i stillingen: Skabte og gennemførte projekter for borgere med fokus på analyse, faglig udvikling og opnåelse af fastsatte mål. Projektbeskrivelser, handleplaner.

Ekstren Konsulent
Tack Training International og OlymPeak Coaching2003-2004

Funktioner i stillingen: Udførte diverse mindre opgaver vedr. organisatoriske teams og forandringsprocesser med bl.a. sport som ”case set”.

Socialrådgiver
Døgnkontakten1999-2001

Funktioner i stillingen: Rådgivende funktion ift. individuelle og grupper, pædagogisk interaktion samt arbejdet med den skiftlige del i form af dokumentation, undersøgelser og handleplaner.

Socialrådgiver
The National School of Social Work Copenhagen1998- 2001
Efteruddannelser
2016-2019

Løsningsfokuseret praktiker – basis, advanced & master level.
Certified Solution – Focused Master Practitioner IASTI International Alliance of Solution- Fokused Teaching Institute.  Eksamen ved: Karin Pharés, Anne Marie Wulf, Harry Koormann (SE) og Tomas Sweitek (PL).
www.danskloesningsfokuseretinstitut.dk
Kontinuerlig vekselvirkning af teori og praksis. Teoretisk og praktisk afsæt i løsningsfokuserede udviklingsmetoder. Arbejde med løbende mikroanalyse +300 timers videolog fra praksis.

Certificeret psykologisk konsulent
www.dispuk.dk2007-2008

Kontinuerlig vekselvirkning af teori og praksis. Teoretisk og praktisk afsæt i systemisk og narrativ psykologi.

Tværfaglig familieterapeutisk efteruddannelse DISPUK
www.dispuk.dk2003-2005

Teoretisk og praktisk afsæt i systemisk og narrativ psykologi.