Stifter af Solution Partners
2019
CEO
Margueritten
01.05. 2017- 1.12.18
Personaleleder

Personaleleder, døgninstitution for børn og unge med udviklingshæmning. Margueritten, Region Hovedstaden.  www.3kløveren.dk
Funktioner i stillingen: Personaleansvar. Rekruttering. Daglig ledelse. Arbejdstidsplanlægning samt løntastning. Intern supervision og personaleudvikling.
Medudvalg. Økonomi udvalg.
Ansatte: 55.

Sokon
2014 - 2016
Faglig leder

Om virksomheden: Socialfaglig, privatejet virksomhed. /”Anden aktør”.
Målgruppe: Børn, unge og familier med brug for særlig støtte via sociale foranstaltninger.
Funktioner i stillingen: Personalefaglig ledelse, rekruttering og udvikling i Sokon. Ledelse af udviklingsmøder med tværfagligt personale med og omkring familiearbejdet. Samtaler og familiebehandlinger i forløb med særligt komplicerede udfordringer. Intern supervision og efterbestilling med kunder og samarbejdspartnere. Kvalitetsansvarlig for alt skriftlig socialfaglig dokumentation i alle sagsforløb. Koordinering og planlægning af medarbejderenes indsats i familierne.
Ansatte: Fem faguddannede fastansatte i huset. Ca. 10 fuldtidsbeskæftigede konsulenter. Ca. 25 konsulenter, deltid. 15 konsulenter tilknyttet på under 10 timer pr. uge.

Ungeteamet Chaplin, Helsingør
2011-2014
Afdelingsleder

Om virksomheden: Socialfagligt projekt som selvstændig afdeling i den socialfaglige virksomhed ”Chaplin”.
Målgruppe: Udsatte unge og deres familier.
Opgaver: Foranstaltningstilbud til kommunerne i privat regi.
Varetagelse af opgaver ift. kontaktpersoner, mentor og familiebehandling.
Funktioner i stillingen: Opbyggede afdelingen fra start. Udarbejdede strategi, virksomhedsbeskrivelse og daglig struktur af organisationen.
Udarbejdede metoder for den faglige struktur.
Varetog den daglige håndtering og ledelse af teamet.
Bogførte afdelingens økonomi og arbejdstid i MS Excel.
Rekruttering, personaleplanlægning og personaleadministrative opgaver.
Faglig sparring, vejledning og oplæring af personalet.
Ansatte: Tre faguddannede fastansatte, to faguddannede konsulenter og tre vikarer.

Gentofte Ungdomsskole.
2011
Underviser i yoga

Funktioner i stillingen: Planlagde og afviklede skolens undervisning i yoga for hold.

Gentofte kommune
2001-2010
Udegående medarbejder

Funktioner i stillingen: Skabte og gennemførte projekter for borgere med fokus på analyse, faglig udvikling og opnåelse af fastsatte mål. Projektbeskrivelser, handleplaner.

Tack Training International og OlymPeak Coaching
2003-2004
Ekstren Konsulent

Funktioner i stillingen: Udførte diverse mindre opgaver vedr. organisatoriske teams og forandringsprocesser med bl.a. sport som ”case set”.

Døgnkontakten
1999-2001
Socialrådgiver

Funktioner i stillingen: Rådgivende funktion ift. individuelle og grupper, pædagogisk interaktion samt arbejdet med den skiftlige del i form af dokumentation, undersøgelser og handleplaner.

The National School of Social Work Copenhagen
1998- 2001
Socialrådgiver
2016-2019
Efteruddannelser

Løsningsfokuseret praktiker – basis, advanced & master level.
Certified Solution – Focused Master Practitioner IASTI International Alliance of Solution- Fokused Teaching Institute.  Eksamen ved: Karin Pharés, Anne Marie Wulf, Harry Koormann (SE) og Tomas Sweitek (PL).
www.danskloesningsfokuseretinstitut.dk
Kontinuerlig vekselvirkning af teori og praksis. Teoretisk og praktisk afsæt i løsningsfokuserede udviklingsmetoder. Arbejde med løbende mikroanalyse +300 timers videolog fra praksis.

www.dispuk.dk
2007-2008
Certificeret psykologisk konsulent

Kontinuerlig vekselvirkning af teori og praksis. Teoretisk og praktisk afsæt i systemisk og narrativ psykologi.

www.dispuk.dk
2003-2005
Tværfaglig familieterapeutisk efteruddannelse DISPUK

Teoretisk og praktisk afsæt i systemisk og narrativ psykologi.