For at kunne handle anderledes, skal man inspireres til at tænke anderledes

Faglighed, kreativitet, dynamik og glæde er for mig grundkilder til at inspireres på ny. Vi mennesker inspireres forskelligt. Her på siden vil jeg dele noget af det, der løbende har inspireret mig i mit arbejde. Måske noget af det også kan være inspiration for dig?

Sara taler med kursist

Små forandringer skaber store forandringer.

Det er, når vi kan være i tvivl sammen, at vi udvikler os.

Podcast!

Glæd dig til LØFT på tur, det danske eventyr. 

En podcast på dansk om den løsningsfokuserede tilgang i Danmark. Vi interviewer danske praktikere om, hvad der fascinerer dem ved at arbejde løsningsfokuseret, og hvordan de oplever, at det virker, samt hvad de håber på at gøre mere af i fremtidens løftarbejde.
Podcasten er en hyldest og lillesøster til den internationale version, podcasten ”SF on tour”. www.sfontour.com

fremtiden:live

fremtiden:live er en konference, som har til formål at udbrede kendskabet til den løsningsfokuserede tilgang indenfor organisationsudvikling, HR, ledelse, coaching og medarbejder- og teamudvikling.

Væk fra diagnoser og personlighedsanalyser og hen mod et fokus på, hvad der virker og bæredygtige løsninger. For den enkelte medarbejder, for teamet og for organisationen.

Høj faglighed, glæde, spontanitet og leg.

Det er, når vi kan være i tvivl sammen, at vi udvikler os.

Skal vi tage en snak?

Jeg tager altid gerne en snak for at vurdere, om vi sammen kan være et konstruktivt match.