Vi sætter altid kursen sammen

Jeg tror på at de bedste produkter og resultater skabes gennem skræddersyede løsninger til de konkrete situationer. Derfor vægter jeg altid, at vi starter en proces med en dialog om den ønskede udvikling.

Teams:

Når jeg samarbejder om supervision, facilitering og undervisning i teams, veksler jeg altid i min form mellem faginput, øvelser, interview, live coaching og refleksion. Jeg inviterer deltagerne til at komme i spil med hinanden, og vi arbejder meget praksisnært med konkrete udsagn fra dagligdagen.
På den måde ser jeg altid størst efterfølgende effekt og udbytte for deltagerne.

Ledelse:

Jeg har arbejdet indenfor ledelse gennem otte år, og jeg nærer personligt håb om, at sf. tilgangen vil blive kendt og anvendt af endnu flere i ledelse. Det gør jeg, fordi jeg gang på gang har set, hvordan det i anvendelse lykkes at få organisationens ressourcer optimalt i spil.

Sf. tilgangen sikrer respekten for de enkelte ansatte samtidig med, at processerne i den samlede organisation virker meget effektivt, konstruktivt og er konkret resultatgivne på flere planer.

Jeg sammensætter løsningsfokuseret forløb så ledelse og medarbejdere får praktisk træning de kan anvende.

Enkeltpersoner:

Jeg giver supervision til enkeltpersoner, ledere og medarbejdere.
Det foregår gennem et dialogbaseret interview, hvor vi i samarbejde afdækker behov, ønsker og håb. Jeg interviewer altid med sigte på at bringe eksisterende ressourcer bedst muligt i spil, skabe nye perspektiver og konkrete handlinger, der kan fungere som brugbare skridt i retning af de ønskede mål. På denne måde samskabes en intervention, der udvikler den enkelte i retning af den foretrukne fremtid.

Telefoncoaching:

Er en rigtig god form, fordi det er meget fleksibelt og samtidig nærværende. Jeg har rigtig gode erfaringer med resultater gennem tlf. coaching.